1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

LNG

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest to gaz ziemny (głównie metan, CH4, z pewną domieszką etanu, C2H6)

Pomiń następną sekcję Z kraju i ze świata