1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Sąd UE: bez odszkodowania dla uchodźców

Dagmara Jakubczak opracowanie
6 września 2023

Syryjscy uchodźcy przegrali przed Sądem UE sprawę o odszkodowanie przeciwko Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

https://p.dw.com/p/4W1Sc
Sąd UE w Luksemburgu
Sąd UE w LuksemburguZdjęcie: Gerichtshof der Europäischen Union/Foto: German Talavera

Sąd w Luksemburgu orzekł dziś (06.09.2023), że roszczenia deportowanych uchodźców o odszkodowanie są bezpodstawne. Zdaniem sądu działania Frontexu, które doprowadziły do deportowania sześciu syryjskich uchodźców z Grecji do Turcji, nie spowodowały u nich szkód finansowych, ani psychologicznych.

Uchodźcy ci przybyli na grecką wyspę Milos w 2016 roku. Stamtąd zostali przewiezieni na wyspę Leros, gdzie bezskutecznie ubiegali się o azyl. Zamiast tego zostali odesłani przez Frontex i władze greckie do Turcji. Obecnie przebywają w Iraku.

Skarga złożona przez nich do pełnomocnika Frontexu ds. praw podstawowych nie przyniosła rezultatu, więc zwrócili się do Sądu Unii Europejskiej z pozwem o odszkodowanie. Skarżący argumentowali, że Frontex działał niezgodnie z prawem podczas ich deportacji. Ze względu na sytuację w Syrii byliby uprawnieni do ochrony międzynarodowej, ale możliwość ubiegania się o nią została im odebrana właśnie przez deportację.

Czym jest Frontex?

Działanie to stanowiło naruszenie obowiązków w zakresie ochrony praw podstawowych, a także prawa do azylu, zakazu zbiorowego wydalania i zakazu poniżającego traktowania. Skarżący domagali się łącznie 136 tys. euro za wyrządzone im szkody materialne i niematerialne.

Sąd orzekł jednak, że Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej tylko wspiera państwa członkowskie UE, które są odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl. Tak więc, niezależnie od działań Frontexu, nie było jasne, czy uchodźcy otrzymaliby ochronę w UE.

Ani szkoda finansowa, na którą skarżyli się uchodźcy, ani niepokój, jakiego doznali, nie mogły być bezpośrednio przypisane działaniom Frontexu. Uchodźcy nie udowodnili w wystarczającym stopniu takiego związku. Sąd Unii Europejskiej jest pierwszą instancją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, najwyższego sądu UE. Możliwe jest odwołanie od wyroku, ograniczone jednak do kwestii prawnych.

(epd/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>