1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

TÜİK gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı

4 Mayıs 2023

TÜİK 2022 yılına ait Gelir Dağılımı İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay 1,3 puan artarak yüzde 48 oldu.

https://p.dw.com/p/4QsjM
Türkei | Taksim Istiklal Strasse mit Menschen
Fotoğraf: Emre Eser/DW

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılını referans alan 2022 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 48'e çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 2022 yılı anketi baz alındığında, bir önceki yıla oranla Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 28,3 artarak 98 bin 416 TL oldu. Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 30,1 artarak 37 bin 400 TL'den 48 bin 642 TL'ye yükseldi.

En yüksek ve en düşük yıllık fert geliri

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla göre 13 bin 257 TL artarak 62 bin 554 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 60 bin 696 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 49 bin 902 oldu. En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 36 bin 210 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.

En yüksek gelirliler işveren

Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 220 bin 482 TL, kendi hesabına çalışanlarda 58 bin 697 TL, ücretli maaşlılarda 56 bin 899 TL ve yevmiyelilerde 25 bin 632 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 61,8 ile işverenlerde, en düşük artış ise yüzde 21,5 ile ücretli maaşlılarda oldu.

TÜİK verilerine göre toplam gelir içerisinde en yüksek payı yüzde 46,2 ile bir önceki yıla göre 0,9 puan azalan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sırayı yüzde 21 ile önceki yıla göre 3,5 puan artan müteşebbis geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 20,2 ile önceki yıla göre 3,7 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri oluşturdu.

Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı yüzde 19,8 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı ise yüzde 89,8 olarak gerçekleşti.

En düşük gelirliler okur-yazar olmayanlar

Yıllık ortalama esas iş gelirleri TÜİK'in açıklamasına göre sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 87 bin 451 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 62 bin 835 TL, lise altı eğitimlilerde 46 bin 916 TL, bir okul bitirmeyenlerde 34 bin 755 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde 25 bin 406 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 34,1 ile bir okul bitirmeyen, en düşük artış ise yüzde 28,1 ile okur-yazar olmayan bireylerde oldu.

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2022 yılında 48 bin 642 TL iken, en yüksek olduğu bölge 69 bin 904 TL ile İstanbul bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 59 bin 798 TL ile Ankara bölgesi ve 59 bin 272 TL ile İzmir bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 23 bin 63 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

DW/TY,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?